Chráním sebe, chráním tebe.
Nechte se testovat!

Již téměř 30 let máme zkušenosti s výrobou v Číně, kde vyrábíme reklamní předměty, tzv. tailor made 3D, pro nadnárodní společnosti. Tato naše zkušenost s místním čínským prostředím, spolu se skutečností, že máme v Číně kolegy, hovořící lokálním jazykem, nám pomohla v samém začátku pandemie, tedy v březnu 2020, abychom nejprve našim klientům a posléze i dalším zákazníkům, včetně ministerstev, dokázali zajistit ochranné prostředky.

Ačkoliv se náš obor téměř zcela zastavil, z důvodu zavření obchodů a restaurací, dokázali jsme se včas a úspěšně přeorientovat na dodávky ochranných prostředků, a nyní i antigenních testů, neboť princip obchodování a obchodní prostředí v Číně má stále stejná pravidla, ať se jedná o jakoukoliv výrobu. Je samozřejmé, že jsme se museli naučit nejen velmi rychle reagovat na potřeby trhu, ale zejména jsme museli nastudovat nové normy a nařízení, neboť jak ochranné tak zdravotnické prostředky podléhají velmi náročným podmínkám pro dovoz a distribuci. Ale úžasná souhra všech našich kolegů nejen v České republice, ale i v Číně a Hong Kongu nám pomohla v této zkoušce obstát, a mohli jsme se tak stát již v červnu 2020 dodavatelem Správy státních hmotných rezerv, kde jsou kritéria pro výběr dodavatelů velmi náročná a přísná.

Jsme velmi hrdi, že jsme do České republiky dovezli miliony kusů ochranných prostředků ještě v době, kdy naše země v této oblasti nebyla soběstačná, a věříme, že jsme tím pomohli ochránit životy zejména zdravotníků a lidí v první linii.

Jen nás mrzí, že i přes to, že jsme se snažili nehledět na denní či noční hodinu a víkend, při velmi vypjatém a náročném období dovozu ochranných prostředků, jsme spolu s ostatními dodavateli ochranných prostředků občas neprávem ostrakizováni a démonizováni.

Věříme, že covidová pandemie bude již brzy minulostí a budeme se moci vrátit k našemu oboru, a dělat radost všem zákazníkům, kteří si koupí zboží promované našimi produkty.


Základní informace

Antigenní rychlotesty od společnosti SEJOY jsou určeny pro plošný preventivný screening obyvatel.  Dodáváme na trh testy pro výtěr z přední části nosu, které jsou vhodné i pro laickou veřejnost, neboť jak odběr vzorků, tak průběh i vyhodnocení testu jsou velmi jednoduché.

Pár základních pravidel :

o   Před samotným testem si pečlivě umyjte ruce, popřípadě použijte desinfekci na ruce

o   Při otevření obalu s výtěrovou tyčinkou se nedotýkejte vatového konce, aby nebyl kontaminován

o   V případě zasažení očí reakčním činidlem, vypláchněte opakovaně oči pod tekoucí vodou

o   Nedotýkejte se jamky na testovací kazetě, ani membrány, která zobrazuje výsledek testu

o   Po ukončení testu desinfekcí ošetřete testovací místo a všechny části použitého testu a vzorků vyhoďte do igelitového pytle

o   Pytel zavažte, na povrchu ošetřete desinfekcí a vyhoďte do směsného odpadu

o   Pro potvrzení pozitivního testu kontaktujte telefonicky hygienickou stanici nebo svého lékaře, a dále postupujte podle jejich pokynů

Instruktážní video

Často kladené otázky

01.

Je provádění testu bezpečné?

Ano, pokud je dodržen příbalový leták, je použití testu bezpečné. Ačkoliv je test určen i pro děti od 5 let, doporučuje se přítomnost dospělé osoby u prováděného testu.

02.

Jsou výtěrové tyčinky sterilní?

Ano, výtěrové tyčinky jsou sterilní a před použitím se nedotýkejte vatové části, abyste ji nekontaminovali.

03.

V návodu je napsáno, že test je určen k pomoci při rychlé diferenciální diagnóze infekce COVID-19. Je tedy použitelný pro plošné testování?

Antigenní test je vhodný pro testování ať už plošné, nebo jako součást diferenciální diagnózy. Test, který má pomoci při rychlé diagnostice infekce COVID-19, je přesně navržen pro účely preventivního screeningu.

04.

Co znamená, že vzorky získané z výtěrů, které jsou příliš viskózní či aglomerované, není doporučeno nechávat testovat tímto produktem?

Nosní dutina musí být při odběru vlhká. Důvodem, proč výrobce požaduje, aby vzorky nebyly příliš viskózní nebo aglomerované, je skutečnost, že takové vzorky mají více nečistot, které mohou vést k tomu, že se v extrakčním činidle těžko promísí covidový antigen, což následně povede k nesprávnému výsledku testování. Proto by se testovaný měl vysmrkat, pokud by byl odebraný vzorek příliš viskózní nebo aglomerovaný.

05.

Při zobrazení dvou čárek na testovací kazetě je v návodu napsáno, že ve vzorku byl nalezen SARS-CoV-2. Nemůže být pozitivní výsledek způsoben i jinou skutečností?

Ano, může. V další části návodu jsou uvedeny křížové reakce v určité koncentraci, jejíž překročení může ukázat falešnou pozitivitu. Tuto skutečnost také potvrzují výsledky specificity, které připouští falešnou pozitivitu v intervalu 0,11-3,34%. V případě, že trpíte některým onemocněním je vhodné konzultovat pozitivní výsledek testu s lékařem. V návodu je také uvedeno v kapitole OMEZENÍ TESTU (bod 7) „Pozitivní výsledek na SARS-CoV-2 nevylučuje skrytou koinfekci dalším patogenem. Tudíž by měla být zvážena možnost skryté bakteriální infekce.“

06.

Co mám dělat, pokud se objeví pozitivní výsledek testu?

Pokud test ukáže pozitivní výsledek, musí být testovaný neprodleně separován v jiné místnosti a veškeré plochy, části nábytku i věci, kterých se testovaný mohl dotýkat, musí být ihned ošetřeny dezinfekčními prostředky. S testovaným se dále bude potupovat v souladu s platnými nařízeními.

07.

Jak mám zlikvidovat testovací sadu i vzorky?

Vložte použité testovací sady a vzorky do plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm, nebo do dvou do sebe vložených tenčích pytlů, a to nejpozději do 24 hodin po provedeném odběru. Sáček zavažte a jeho povrch ošetřete dezinfekčním prostředkem. Sáček poté vložte do běžného komunálního odpadu.
Při manipulaci s použitou sadou a vzorky důkladně dbejte o dodržování hygienických návyků a vždy si důkladně umyjte ruce mýdlem a teplou vodou, popřípadě použijte i dezinfekční roztok. 

Ke stažení

Adresa

TARGO PROMOTION PRAHA spol.s r.o
Na Florenci 1270/31
110 00 Praha 1

Kontakty

e-mail: cz@targo-promotion.com
http://www.targo-promotion.com
tel.: +420 255 777 777